Gårdbutik

Vores jagter i Rold Skov og omkring Lindenborg Slot giver en del vildtkød. For at kunne håndtere dette professionelt kan vi, i samarbejde med en autoriseret slagter, tilbyde diverse udskæringer af kronvildt m.v. 

Der tilbydes salg til både private, restauranter o.lign. Vores produkter er rettet mod den bevidste forbruger, som ønsker eksklusivt vildtkød fra dyr, der har levet naturligt i skoven.

Gårdbutikken er åben hver torsdag fra kl. 15.00-18.00 og efter aftale. Vi tager imod dankort.

Du finder gårdbutikken på Lindenborg Avlsgaard, Aalborgvej 61, 9260 Gistrup.

Kontakt Skytte Nils G. Jørgensen for bestilling.

Produktliste

Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.