Siem Grusgrav

En vigtig del af at drive gods er, at udnytte de ressourcer der er til stede, når markedet opstår. I den forbindelse er der i Siem Skov opnået tilladelse til udladning af grus af høj kvalitet. Lindenborg Gods A/S har indgået en aftale med firmaet NCC om, at de varetager driften af grusgraven.
 

Grusgraven er med til at forsyne Himmerland og Aalborg-området med kvalitetsmaterialer til både anlægs- og industrikunder. Ønskes der yderligere oplysninger vedr. grusgraven, bedes du henvende dig til NCC.

Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.