Jagtområder til leje

Der er ledige arealer i Rold skov til udleje i den kommende jagtsæson. Kontakt Godskontoret for yderligere oplysninger.

Godskontoret 99404040


Lindenborg Gods råder over spændende jagtområder, der er mulige at leje. Følgende jagter kan lejes:

- Kronvildtjagt i Rold Skov
- Kronvildt- og råvildtjagt i Rold Vesterskov
- Jagtområder i Lindenborgs skove

 

Ønsker du at komme i betragtning næste gang et område bliver ledigt, kan du kontakte godskontoret 99404040

Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.