Rådgivning


Med baggrund i vores professionelle jagtvæsen, samt vores store kendskab til skovdrift, kan vi tilbyde individuel rådgivning inden for biotoppleje, vildtpleje, jagt, biotopplaner m.v.

Kontakt Skytte Nils G. Jørgensen for yderligere oplysninger.

Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.